• Marmeren bijzettafelset t.w.v. €149,- cadeau*

Deze website is een product van Sanders Meubelstad

Disclaimer

Algemeen

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan publicaties op deze website. Sanders Meubelstad is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sanders Meubelstad worden verveelvoudigd, gekopieerd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze. Indien u vragen heeft over deze website en de daarop staande informatie, dan kunt u contact opnemen met Sanders Meubelstad.

Persoonsgegevens

De gegevens die u via deze site aan Sanders Meubelstad verstrekt, zullen vertrouwelijk worden behandeld. Sanders Meubelstad legt de gegevens die u bij registratie op deze website verstrekt in een bestand vast. De persoonsgegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld en worden uitsluitend gebruikt om onze klanten te voorzien van nieuws omtrent aanbiedingen, acties etc.

Recht op wijzigingen

Sanders Meubelstad spant zich in om de inhoud van deze website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks alle zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Sanders Meubelstad draagt geen verantwoordelijkheid voor eventuele fouten.